Syreny morskie lub krowy morskie mogą zniknąć z powierzchni Ziemi – ostrzega ONZ. Zwierzęta, które stały się prototypem pięknych syren z mitów i legend, cierpią z powodu kłusownictwa, zanieczyszczenia wód i niszczenia glonów. Czasami krowy morskie giną w wypadkach morskich, zderzając się ze statkami. Więcej >