Lasy w pobliżu równika to prawdziwe maszyny do produkcji chmur. Drzewa i rośliny „wydalają” wilgoć w powietrze podczas procesu parowania. Ciepło od słońca przez cały dzień podgrzewa powierzchnię, zaś wilgoć zawarta w atmosferze unosi się, ochładza się i skrapla, tworząc maleńkie kłębiaste obłoki. Charakterystyczne paski z chmur nad lasami tropikalnymi pojawiają się już wczesnym rankiem, ale późnym popołudniem i wieczorem rozbudowują się na tyle, że przynoszą ulewy oraz burzę. Więcej >