Bardzo zła jakość powietrza utrzymuje się w sobotę na południu naszego kraju, zwłaszcza w województwach: śląskim i dolnośląskim – podaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, bazując na danych monitoringu powietrza.
Lepiej nie otwierać okien we Wrocławiu
Bardzo złą jakość powietrza przez całą sobotę mamy we Wrocławiu. Pomiary wskazują, że poziom mikroskopijnych cząstek pyłu zawieszonego (PM2,5) przekracza 120 mikrogramów na metr sześc., przy czym dopuszcza norma zanieczyszczeń pyłami PM2,5 nie powinna przekraczać 25 mikrogramów. To oznacza, że na ulice stolicy Dolnego Śląska lepiej dziś nie wychodzić, a unikać na wolnym powietrzu powinni dziś astmatycy, osoby starsze oraz dzieci. Nie zaleca się także otwierania okien i drzwi do czasu poprawy sytuacji, a także powstrzymać się od wszelkiej aktywności fizycznej. Dziś we Wrocławiu mamy najgorsze zanieczyszczenie powietrza spośród pozostałych krajów Unii Europejskiej!
Fatalne powietrze na Opolszczyźnie i Śląsku
Wcale nie lepiej jest dziś także w województwach: śląskim i opolskim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach bardzo złą jakość powietrza mamy dzisiaj m.in. w Cieszynie, Ustroniu, Bielsku-Białej, a także Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu i Katowicach. Dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 w tych miastach jest przekroczony nawet 7-krotnie. Niewiele lepiej jest w Rybniku, Żywcu i Gliwicach – tam stan powietrza określany jest jako zły.
Dopuszczalny poziom pyłu PM10 w powietrzu to 50 mikrogramów na metr sześc. w ujęciu dobowym. Indeks jakości powietrza wyszczególnia sześć stopni: przy stężeniu poniżej 20 mikrogramów jakość jest bardzo dobra, między 21 a 60 mikrogramów – dobra, 61-100 mikrogramów – umiarkowana, 101-140 mikrogramów – dostateczna, 141-200 mikrogramów – zła, a powyżej 200 – bardzo zła. Przekroczenie 300 mikrogramów pyłu na m sześc. oznacza alarm smogowy.
Sprzyja pogoda
Duże zanieczyszczenie powietrza na południu naszego kraju utrzymuje się już od kilku dni, a sprzyja mu pogoda – mróz, obecność wyżu oraz brak wiatru, co uniemożliwia rozwianie zanieczyszczeń. W związku z utrzymującym się smogiem śląscy przewoźnicy kilkakrotnie w ostatnim czasie wprowadzali bezpłatne przejazdy dla kierowców, którzy zrezygnują z jazdy samochodem.

10.02.2018 14:15