W nadchodzących latach w Europie spodziewany jest znaczny wzrost zagrożenia powodziowego w Europie, nawet przy optymistycznym scenariuszu ocieplenia o 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do epoki przedprzemysłowej – donosi phys.org.
Trzy scenariusze
W badaniu dokonano oceny skutków powodzi w ramach trzech scenariuszy: 1,5 stopnia C, 2 stopnie oraz 3 stopnie – na tej podstawie stwierdzono, że w większości krajów Europy Środkowej i Zachodniej nastąpi wyraźny wzrost ryzyka powodziowego przy wszystkich poziomach ocieplenia, przy czym im wyższa temperatura, tym ryzyko powodzi większe.
Szacuje się, że szkody spowodowane powodziami w Europie wzrosną ponad dwukrotnie, ze średniego wzrostu o 113%, jeśli ocieplenie utrzyma się na poziomie 1,5 st. C, do 145%, gdyby sprawdził się najczarniejszy scenariusz przewidujący wzrost temperatury o 3 stopnie Celsjusza. Pod względem ludności dotkniętej przewidywany wzrost wyniesie od 86 do 123 procent.
Mniej opadów na wschodzie, niepewny Półwysep Iberyjski
To samo badanie wykazało również, że ryzyko powodziowe może faktycznie ulec zmniejszeniu w związku ze wzrostem temperatur w wielu krajach Europy Wschodniej, jednak wyniki te prezentują również wysoki stopień niepewności. Podobnie w niektórych krajach Europy Południowej (Hiszpania, Portugalia, Grecja), początkowy wzrost we wpływie przy 1,5 stopniach Celsjusza zmienia się w bardziej niepewne prognozy dla innych scenariuszy ocieplenia, ze względu na znaczny spadek ilości rocznych opadów.
Modelowanie ryzyka powodziowego w Europie
W ramach projektu HELIX FP7 naukowcy przeanalizowali różnice w przewidywanych zmianach ryzyka powodziowego w skali kraju w ramach trzech scenariuszy globalnego ocieplenia: o 1,5, 2 i 3 stopnie do poziomów przedprzemysłowych oraz omówili powody zaobserwowanych wyników.
Ich celem było zidentyfikowanie spójnych, niezależnych od modelu tendencji w zakresie ryzyka powodziowego w Europie w związku ze zmianami klimatycznymi oraz zidentyfikowanie przyczyn różnic oraz podobieństw między przewidywanym ryzykiem powodziowym na rzekach.
Przeprowadzone badania obejmują szeroki zakres metodologii oraz danych klimatycznych (takich jak: temperatura i opady), także modelowanie hydrologiczne i powodziowe oraz ocenę skutków. Wyniki trzech ocen potwierdzają, że prognozy klimatyczne są głównym czynnikiem wpływającym na przyszłe trendy w zakresie ryzyka powodziowego, aczkolwiek może różnić się w zależności od regionu.

Polska we wszystkich scenariuszach wypada fatalnie, a to oznacza, że zagrożenie powodzie będą częstsze

30.11.2018 10:22