Cyklon, który uderzył w Madagaskar na początku tego miesiąca, pochłonął 51 istnień ludzkich, a 54 tys. ludzi zostało przesiedlonych przez powodzie, ulewne deszcze i silny wiatr – donosi AFP.

Tropikalny cyklon Ava uderzył 5 stycznia, przez dwadzieścia cztery godziny dewastował wschodnią część afrykańskiej wyspy, a silne opady towarzyszące burzy sprawiły, że rzeki zaczęły występować z koryt, drogi zostały zablokowane, a mosty zniszczone.

AFP, cytując niedzielne oświadczenie wydane przez Narodowe Biuro ds. Ryzyka i Zarządzania Katastrofami (NBRCM), dwadzieścia dwie osoby zostały uznane za zaginione, a 161 tysięcy zostało dotkniętych gwałtownymi burzami, z czego 51 tys. pozostaje w schroniskach.

Jeszcze w poprzednim bilansie opublikowanym w zeszłym roku władze donosiły o 29 ofiarach śmiertelnych oraz 80 tys. dotkniętych.

Madagaskar, jeden z najbiedniejszych krajów świata, regularnie nawiedzają cyklony i powodzie. W marcu zeszłego roku cyklon Enawo zabił co najmniej 78 osób.

15.01.2018 11:35