Nasze prognozy odnośnie potężnego zanieczyszczenia powietrza sprawdziły się co do joty. Jak widać na powyższej mapie Europy w Polsce smog jest dziś najbardziej uciążliwy. W wielu regionach na południu oraz w centrum jakość powietrza jest bardzo zła.
W poniedziałek dusimy się od smogu
Zanieczyszczenie powietrza w poniedziałek nad Polską pozostaje bardzo wysokie. Jak wynika z danych zamieszczonych na stronie Europejskiej Agencji Środowiska, najgorsza sytuacja panuje w miastach Polski południowo-wschodniej i środkowej. W tych regionach jakość powietrza pozostaje „zła” lub „bardzo zła”. Nieznacznie lepiej jest na Słowacji i we wschodnich Czechach. Według danych z godziny 11, stężenie pyłu PM10 w okolicach Warszawy (stacja w Otwocku) wynosiło 146,7 mikrogramów na m sześc., zaś pyłu PM 2,5 – 126 mikrogramów na m sześc. Z kolei w Krakowie o godz. 11 stężenie pyłu PM10 wynosiło 108,4 mikrogramów na m sześc., zaś pyłu PM 2,5 – 97 mikrogramów na m sześc.
W innych krajach Europy znacznie lepiej
Zdecydowanie lepsza sytuacja panuje w pozostałej części kontynentu – jakość powietrza pozostaje dobra m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, w krajach Beneluksu oraz Niemczech.
Przyczyną wysokiego stężenia zanieczyszczeń w Polsce są specyficzne warunki meteorologiczne: obecność centrum wyżu nad naszym krajem, niskie temperatury, słaby wiatr oraz zwiększenie ogrzewania, w wyniku czego wszelkie zanieczyszczenia gromadzą się przy powierzchni ziemi. Przekroczenie średnio-dobowego stężenia pyłu PM10 na poziomie 300 mikrogramów na m sześc. oznacza alarm smogowy; z kolei przy przekroczeniu poziomu 200 mikrogramów samorządy powinny informować swoich mieszkańców o wysokim stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu.
Zanieczyszczenie groźne dla zdrowia

Wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 jest szczególnie szkodliwe dla zdrowia, a zwłaszcza układu oddechowego. W jego skład wchodzą m.in.: siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne. Zanieczyszczenie powietrza może być groźne szczególnie dla osób cierpiących z powodu przewlekłych chorób serca i chorób układu oddechowego. Narażone są także osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Specjaliści radzą, by przy przekroczonych stężeniach zanieczyszczeń ograniczyć aktywność na wolnym powietrzu.Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa pył PM2,5 za najgroźniejszy dla ludzkiego zdrowia spośród wszystkich zanieczyszczeń powietrza.
W jego skład wchodzą rakotwórcze substancje, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – np. benzo(a)piren.
Zgodnie z rekomendacjami WHO dobowa norma dla pyłu PM2,5 powinna wynosić 25 mikrogramów na m sześc.

18.12.2017 12:11