Według najnowszych doniesień opublikowanych w tym tygodniu podczas rozmów klimatycznych ONZ w Bonn w Niemczech, liczba miejsc dziedzictwa naturalnego zagrożonych zmianami klimatycznymi niemal podwoiła się w ciągu ostatnich trzech lat – donosi weather.com.

Raport Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody podkreśla, że liczba zagrożonych miejsc objętych Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury – od raf koralowych, lodowców do mokradeł – wzrosła z 35 do 62 z 241 wymienionych obiektów w ciągu ostatnich trzech lat. Oznacza to, że w tej chwili na liście zagrożenia jest już jedna czwarta naturalnych obiektów UNESCO w porównaniu do 1/7 w 2014 r.
Rafy koralowe, w tym Wielka Rafa Koralowa u wybrzeży Australii, a także lodowce znajdują się na szczycie listy ekosystemów najbardziej zagrożonych przez globalne ocieplenie – czytamy w raporcie.

„Zmiana klimatu postępuje szybko i nie oszczędza najlepszych skarbów naszej planety” – powiedział dyrektor generalny IUCN, Inger Andersen. „Wzrost i szybkość, z jaką obserwujemy zmianę trendu w ciągu zaledwie trzech lat, okazały się dla nas szokujące, a z raportu wynika, że liczba ta z pewnością wzrośnie” – dodaje.
Eksperci twierdzą, że „poważne zagrożenie” dotyczy aż 29 proc. naturalnych miejsc UNESCO, z kolei dla 7 procent, w tym Parku Narodowego Everglades na Florydzie, perspektywa jest szczególnie nieciekawa.

„Ochrona miejsc światowego dziedzictwa jest międzynarodową odpowiedzialnością tych samych rządów, które podpisały umowę paryską” – powiedział Andersen w komunikacie prasowym. „Ten raport IUCN przesyła wyraźną wiadomość do delegatów zgromadzonych tutaj w Bonn: zmiana klimatu postępuje szybko i nie oszczędza najlepszych skarbów naszej planety. Skala i tempo, w jakim szkodzi naszemu dziedzictwu przyrodniczemu, podkreślają potrzebę pilnych i ambitnych krajowych zobowiązań i działań mających na celu wdrożenie porozumienia paryskiego” – dodaje.

Inne zagrożenia mające wpływ na te tereny inwazyjne obejmują: gatunki inwazyjne oraz niezrównoważoną turystykę lub rozwój infrastruktury. Autorzy raportu zauważyli również, że finansowanie i zarządzanie obiektami dramatycznie spadło od 2014 r. Jednocześnie ostrzegają, że liczba naturalnych miejsc światowego dziedzictwa dotkniętych zmianami klimatu prawdopodobnie będzie dalej rosnąć, o ile nie zostaną podjęte wysiłki w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

20.11.2017 14:24