NASA ujawniła oszałamiające wizualizacje naszej „oddychającej” planety, pokazując, jak zmieniała się wegetacja w ciągu ostatnich 20 lat. Dzięki stałym obserwacjom satelitarnym ziemskiej powierzchni naukowcy odkryli długoterminowe zmiany, które mogą mieć istotny wpływ na różne siedliska i ekosystemy na całym świecie – donosi dailymail.co.uk.

„To są niesamowicie sugestywne wizualizacje naszej planety” – powiedział Gene Carl Feldman, oceanograf w NASA Goddard Space Flight Center. „To jest Ziemia, która oddycha każdego dnia, zmieniając się wraz z porami roku w odpowiedzi na wielkość oświetlenia, zmieniające się wiatry, prądy oceaniczne i temperatury” – dodaje.
NASA informuje, że agencja kosmiczna konsekwentnie obserwuje życie na lądach i oceanach za pomocą satelitów od 20 lat, począwszy od jesieni 1997 roku, kiedy uruchomiono Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS).

Z biegiem lat obserwacje doprowadziły naukowców do wniosku, że Arktyka staje się coraz bardziej zielona w związku ze wzrostem temperatur, wraz z innymi zjawiskami, w tym m.in. ekspansją „biologicznych pustyń”. Są to regiony, w których może się rozwijać życie i było widoczne w populacjach fitoplanktonu w oceanach.

Naukowiec opracował sposób porównywania danych satelitarnych z dwóch długości fal dla pomiaru zieleni – to indeks zwany znormalizowanym różnicowym wskaźnikiem wegetacji (NDVI). „Był niesamowity, ponieważ pokazał, jak zmieniała się wegetacja corocznie – z roku na rok” – powiedział Tucker. „Kiedy opublikowano ten artykuł, wielu oskarżało go o manipulowanie danymi” – dodaje.

Jednak po raz pierwszy można było zbadać roślinność Ziemi z kosmosu na podstawie ich zdolności do fotosyntezy. W 1998 roku narzędzie o nazwie Coastal Zone Color Scanner dało pierwszy widok na kolor oceanu. Ujawnił także niezwykłe zmiany, jakie zaszły, gdy Ziemia doświadczyła przejścia z El Nino do warunków La Nina w 1998 roku.

„Cały wschodni Pacyfik, od wybrzeży Ameryki Południowej przez całą drogę aż po międzynarodową linię zmiany daty, przechodzi z formy odpowiadającej biologicznej pustyni aż do kwitnącego lasu deszczowego” – zaznacza Feldman. „Obserwowaliśmy, jak to się dzieje w czasie rzeczywistym. Dla mnie była to pierwsza demonstracja siły tego rodzaju obserwacji, by zobaczyć, jak ocean reaguje na jedno z najbardziej znaczących środowiskowych perturbacji, jakie może wystąpić w ciągu zaledwie kilku tygodni” – dodaje.

Dane pokazują, jak fitoplankton w oceanach również zmieniał się na przestrzeni lat. W niektórych regionach, zwanych „biologicznymi pustyniami”, organizmy doświadczają niskiego wzrostu w centrum wolno płynących prądów.

Naukowcy twierdzą także, że dane satelitarne mogą również pomóc w ujawnieniu wpływu zmian klimatu na rośliny uprawne na całym świecie. Idąc dalej, agencja kosmiczna chce również zbadać fotosyntezę z kosmosu. W ten sposób eksperci chcą lepiej zrozumieć, gdzie i kiedy rośliny zaczynają przekształcać światło słoneczne w cukry.
„To był pewien rodzaj rewelacji, że tak możemy to zmierzyć” – powiedziała Joanna Joiner, naukowiec badawczy NASA Goddard.

Jednym z największych pytań pozostaje to, ile węgla pochłaniają rośliny, dlaczego ich absorpcja zmienia się w ciągu roku i które obszary przyczyniają się do tej zmienności.

Tak oddycha Ziemia @NASA

15.11.2017 08:35