Naukowcy twierdzą, że jedna trzecia lodu przechowywanego w lodowcach azjatyckich zostanie utracona pod koniec stulecia, nawet jeśli świat zdoła zrealizować swój ambitny cel, jakim jest utrzymanie globalnego ocieplenia poniżej 1,5 stopnia C, co wpłynie na dostawy wody dla milionów ludzi na całym świecie – informuje Associated Press.

W badaniu opublikowanym w środę w czasopiśmie Nature eksperci z Holandii przeanalizowali również, co się stanie, jeśli do końca stulecia przeciętne temperatury na świecie wzrosną powyżej 1,5 stopnia Celsjusza. Doszli do wniosku, że prawie dwie trzecie lodu przechowywanego w lodowcach azjatyckich może zniknąć, jeśli nie zostaną podjęte żadne wysiłki w celu ograniczenia zmian klimatycznych.
„W regionach, gdzie woda z topniejących lodowców jest ważnym elementem przepływu rzeki, gwałtownie cielenie może stać się poważnym problemem” – powiedział Philip Kraaijenbrink, badacz z Uniwersytetu w Utrechcie.

„Wielu ludzi żyje w dorzeczach, które mają swoje źródła w rzekach pochodzących z wysokich gór w Azji, takich jak Indus, Ganges i Brahmaputra” – powiedział Kraaijenbrink. „W tych dorzeczach woda z rzek jest wykorzystywana do nawadniania terenów uprawnych, wody pitnej i zapór wodnych” – dodaje.

Osiągnięcie celu ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5 stopnia C zostało ustanowione na międzynarodowej konferencji klimatycznej w Paryżu dwa lata temu, ale eksperci twierdzą, że będzie to wymagało ogromnych zmian w gospodarce światowej. Łącznie badacze porównali 110 symulacji klimatycznych i stwierdzili, że wysokie lodowce górskie w Azji zazwyczaj częściej doświadczają większego poziomu ocieplenia niż średnia globalna. Wszystkie analizowane lodowce tracą masę, z wyjątkiem gór Künlun w zachodnich Chinach.

Biorąc pod uwagę wpływ ocieplenia na lodowce naukowcy doszli do wniosku, że ilość lodów utraconych z azjatyckich lodowców jest niemal proporcjonalna do rozmiarów ocieplenia, jakich doświadczają, choć w niektórych regionach widoczne są wahania.
„Nawet jeśli temperatury ustabilizują się na obecnym poziomie, masa strat będzie kontynuowana przez dziesiątki lat, zanim dojdzie do osiągnięcia nowej równowagi” – stwierdza naukowiec.

Kraaijenbrink przyznał, że scenariusz, gdzie globalne ocieplenie pozostaje poniżej 1,5 stopnia Celsjusza, jest optymistyczny. „Zdajemy sobie sprawę, że skrajne scenariusze, jak zwykle, są bardziej prawdopodobne w przyszłości” – oświadczył. „Autorzy wykazali, że osiągnięcie celu wynoszącego 1,5 stopnia Celsjusza pozwoli zaoszczędzić znaczną część azjatyckich zasobów wodnych, ale jeśli się nie uda tego zrobić, wszyscy za to zapłacimy” – powiedział J. Graham Cogley z Uniwersytetu w Trent w Kanadzie

14.09.2017 10:23