Nasze Słońce jest w większości podobne do innych gwiazd – nie ma też żadnej anomalii w tym, że jego bieguny zmieniają się co 11 lat – donosi AFP, powołując się na ostatnie wyniki badania.

Raport opublikowanie w czasopiśmie Science ma na celu sprowadzenie kontrowersji, czy gwiazda naszego Układu Słonecznego jest cykliczna, podobnie jak inne pobliskie gwiazdy typu słonecznego.

„Zrozumieliśmy fundamentalny mechanizm, który określa długość tych cykli, co pomaga nam zrozumieć te cykle w perspektywie długoterminowej” – powiedział główny autor Antoine Strugarek, badacz Uniwersytetu w Montrealu. „Można zatem przewiedzieć, czy następny magnetyczny cykl słońca w ciągu 10 lub 20 lat będzie intensywny, długi lub krótki, co pomoże nam zrozumieć między innymi, jakie satelity należy umieszczać na orbicie i ustalić najbardziej korzystne okna startowe.

Aktywność słoneczna – od liczby plam słonecznych do poziomu promieniowania i wyrzucania materiału – zmienia się w cyklu 11-letnim. Te zmiany są napędzane przez pole magnetyczne Słońca.
Naukowcy długo uważali, że nasze Słońce jest niezwykłe, ponieważ nie pasuje do magnetycznych cykli obserwowanych na innych gwiazdach typu słonecznego. Dlatego eksperci z francuskiej Komisji Energii Atomowej, Krajowego Centrum Badań Naukowych i Uniwersytetu Paris-Diderot przeprowadzili trójwymiarową komputerową symulację wnętrza podobnych do Słońca gwiazd. W ten sposób udowodnili, że cykl magnetyczny Słońca zależy od jego prędkości obrotowej i jasności – wynika z raportu.

Porównali symulacje z obserwacjami cyklicznych aktywności w pobliskich gwiazdach typu słonecznego i stwierdzili, że cykle Słońca i innych gwiazd są takie same. „Te badania pokazują, że 11-letni cykl jest głównym cyklem wszystkich gwiazd typu słonecznego” – powiedział Allan Sacha Brun, szef laboratorium Dynamics of Stars oraz główny badacz projektu European Research Council, nazywany STARS2.

15.07.2017 18:36