Naukowcy odkryli ślady najwcześniejszego prehistorycznego przodka człowieka znanego nauce. To mikroskopijnych rozmiarów morskie stworzenie żyło na Ziemi około 540 milionów lat temu.

Nowy gatunek nazwany Saccorhytus został zidentyfikowany dzięki mikroskamieniałościom odkrytym w Chinach.. Według naukowców stworzenie z ekliptycznym ciałem i dużymi ustami jest najbardziej prymitywnym przykładem „wtórnoustych” (łac. Deuterostomia) – szerokiej grupy biologiczna, która obejmuje szereg podgrup, w tym kręgowców.

Jeżeli wyniki badań, opublikowanych w czasopiśmie Nature, są poprawne, Saccorhytus był wspólnym przodkiem ogromnej liczby gatunków i na bardzo wczesnym etapie otworzył ewolucyjną ścieżkę, która po setkach milionów lat doprowadziło do pojawienia się człowieka.
Jednak współczesnym ludziom, patrząc na ten „worek”, trudno jest przyznać, że to nawet bardzo daleki krewny. Saccorhytus był wielkości około milimetra i prawdopodobnie żył pomiędzy ziarnami piasku na dnie morza.
„Wierzymy, że ta istota mogła być bardzo prymitywnym początkiem różnych gatunków, w tym nas. Wszystkie wtórouste miały wspólnego przodka, i uważamy, że to jest to „- powiedział Simon Conway Morris, profesor Ewolucyjnej Paleobiologii na Uniwersytecie w Cambridge.

„Nasz zespół w przeszłości odkrył pierwszą rybę na świecie i wiele innych wczesnych wtóroustych. Saccorhytus teraz daje nam wgląd w najwcześniejsze stadia rozwoju grupy, która doprowadziło do pojawienia się ryb i ostatecznie – człowieka „- powiedział Shu Degan z Northwestern University.

Większość pozostałych grup, wczesnej wtóroustych żyło około 510-520 milionów lat temu, gdy te zaczęły się dzielnić nie tylko na zwierzęta kręgowe, ale także na żachwy, szkarłupni i półstrunowce. Taki rodzaj różnorodności sprawia, że trudno jest określić, jak mógł wyglądać ich wspólny przodek.

Mikroskamieniałości Saccorhytus, poprzednika wszystkich znanych wtóroustych, znaleziono w chińskiej prowincji Shaanxi. Dzięki skamieniałościom otaczających skały, a następnie sprawdzeniu ich pod mikroskopem elektronowym i przy użyciu tomografu komputerowego, zespół był w stanie stworzyć obraz tego, jak wyglądał i żył ten organizm. Dane są zgodne z założeniami dotyczącymi cech prymitywnych wtóroustych.

„Co to jest? Bardzo wczesny echinoderm lub coś bardziej prymitywnego? Mamy do przetworzenia około trzech ton wapienia, by dostać się do minerałów. A teraz wydaje się znaleźliśmy odpowiedź „- powiedział dr Jian Han z Northwestern University.

Na początku kambru Chiny zalewał obszar płytkiego morza. Saccorhytus były tak małe, że mogły żyć między ziarnami osadów na dnie morza. Badania pokazują, że ich ciało było obustronnie symetryczne i miało cienką, stosunkowo elastyczną skórę.

09.02.2017 18:35