Niezwykła animacja udostępniona przez National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) przedstawia każde zarejestrowane trzęsienia ziemi, które miały miejsce między 1 stycznia 2001 a 31 grudnia 2015 roku – donosi INF Science.

Wiele ważnych i katastrofalnych trzęsień ziemi oczywiście uwzględniono w tej animacji. Jej interaktywną wersję można znaleźć poniżej.

Tsunami wywołane przez wstrząsy z Tohoku, które w marcu 2011 zabiło ponad 18 tys. osób w Japonii czy sumatrzańskie trzęsienie ziemi i fala tsunami w grudniu 2004, które pochłonęły prawie ćwierć miliona ludzi – to tylko jedne z najbardziej niszczycielskich sił natury, jakie miały miejsce na Ziemi w ciągu ostatnich 15 lat.

Między 2001 a 2015 zarejestrowano 20 trzęsień ziemi o magnitudzie >8,0 stopnia w skali Richtera. Oczywiście wszystkie zostały uwzględnione na poniższej animacji.

Warto jednak podkreślić, że najbardziej katastrofalne trzęsienia, o sile 9,0 stopnia lub wyższej, zdarzają się bardzo rzadko. W historii pomiarów odnotowano jedynie siedem takich wstrząsów.

Najbardziej potężne trzęsienie ziemi w zarejestrowanej historii – 9,5, miało miejsce w maju 1960. Trzęsienie z Tohoku plasuje się jako czwarte najpotężniejsze, a sumatrzańskie – trzecie.

Skala wielkości – będąca następcą szeroko stosowanej skali Richtera – jest logarytmiczna, co oznacza, że trzęsienie o sile 7,0 stopnia wyzwala 32 razy mniej energii niż trzęsienie o magnitudzie 8,0. Tym samym wstrząs o magnitudzie 9,0 wyzwala energię 35,2 bilionów razy większą niż wstrząs o sile 1,0. Największe trzęsienia ziemi występują rzadko, ponieważ potrzebują dłużej czasu, aby wyzwolić energię o takiej skali.

Prawie wszystkie wstrząsy obserwuje się wzdłuż granic tektonicznych, jednak obserwuje się odchylenia od tej reguły. Szczelinowanie, opadanie górnego płaszcza Ziemi czy reaktywowanie dawnych tektonicznych blizn może wywoływać trzęsienia ziemi z dala od uskoków. Choć ruchy płyt tektonicznych pozwalają budować naprężenia, grawitacyjne oddziaływanie Księżyca również może powodować sporo wstrząsów.

07.12.2016 10:21