Astronomowie odkryli nową duża dolinę na Merkurym, która może być pierwszym dowodem odkształcenia zewnętrznej krzemianowej skorupy planety w odpowiedzi na globalny skurcz. Naukowcy odkryli dolinę przy użyciu nowej wysokiej rozdzielczości mapy topograficznej w południowej części półkuli Merkurego utworzonej przez zdjęć stereo wykonanych przez sondę MESSENGER – informuje sciencedaily.com.

Według astronomów, najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem Wielkiej Doliny na Merkurym jest odkształcenie litosfery planety – skorupy i górnego płaszcza w odpowiedzi na globalny skurcz – twierdzą autorzy badania. Ziemska litosfera podzielona jest na wiele płyt tektonicznych, ale litosfera Merkurego składa się tylko z jednej płyty. Ochłodzenie wnętrza Merkurego doprowadziło do skurczenia i odkształcenia tej jedynej płyty. W obszarach, gdzie występują największe siły naprężania skały zostają wypychane ku górze, a powstała między nimi dolina zapada się.

„Istnieją przykłady litosferycznego odkształcenia na Ziemi obejmujące zarówno oceaniczne, jak i kontynentalne płyty, ale być może uzyskaliśmy pierwsze dowody na podobne procesy zachodzące na Merkurym” – powiedział Thomas R. Watters, starszy pracownik naukowy z Center for Earth and Planetary Studies w Smithsonian’s National Air and Space Museum w Waszyngtonie.

Dolina liczy około 400 kilometrów, a jej dno leży 3 km poniżej otaczającego terenu. Dolina ma ponad 1000 km i rozciąga się w dorzeczu Rembrandta, jednego z największych i najmłodszych nicek uderzeniowych na Merkurym. Dolinę charakteryzują również dwa progi tektoniczne na powierzchni planety, gdzie jedna strona uskoku przemieszcza się pionowo w stosunku do drugiego. Kurczenie Merkurego sprawiło, że skarpy stały się na tyle duże, że stały się klifami. Najniższy punkt doliny jest na tyle nisko w stosunku do otaczających ją progów tektonicznych, że naukowcy uważają, że obniżył je ten sam proces, który mógł uformować skarpy – wynika z publikacji przedstawionej przez autorów nowego badania.

„W przeciwieństwie do ziemskiej Wielkiej Doliny Ryftowej w Afryce Wschodniej, Wielka Dolina Ryftowa na Merkurym nie powstała w wyniku przesunięcia płyt litosfery na skutek tektoniki płyt, ona wynikiem globalnego skurczu kurczącej się już jednej z płyt planety” – powiedział Watters.

19.11.2016 12:33