Powietrze za sprawą gęstego smogu, które od tygodnia pokrywa stolicę Indii – New Delhi, zostało zidentyfikowane jako najgorsze od co najmniej 17 lat – informuje phys.org.

Zanieczyszczenie zostało opisane jako „powietrze tak brudne, że można poczuć jego smak i zapach”, z koncentracją cząstek PM2,5 12-krotnie większej niż tradycyjnie w New Delhi oraz ponad 70-krotnie większą od normy ustanowionej przez Światową Organizację Zdrowia.

Wysoki poziom zanieczyszczenia przynosi poważne zagrożenie dla zdrowia. Silny kaszel, łzawienie oczu – to tylko dwa główne objawy, które zmusiły władze do odwołania imprez zaplanowanych na powietrzu i zamknięciu szkół. Pomimo wysiłków na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wiele szkodliwych dla środowiska praktyk nie otrzymało tak wiele uwagi od rządu, jak powinny. Rolnicy uciekają się do spalania słomy i pól po zbiorach, co – jak twierdzą naukowcy – było jedną z przyczyn niedawnego wzrostu zanieczyszczeń powietrza.

„Źródła zanieczyszczeń w Delhi i na na przedmieściach Delhi gwałtownie nasiliły się w ciągu ostatnich kilku dni” – oświadczył Polash Mukerjee, pracownik naukowy z Centrum Nauki i Środowiska, powiedział Associated Press.

Mukerjee zauważa, że wiatr wieje w kierunku Delhi ze wszystkich kierunków, szczególnie z Pendżab i Haryana, gdzie odnotowano najwięcej niekontrolowanych pożarów upraw, które wykrywane są każdego dnia.

W październiku władz New Delhi uruchomiły mobilną aplikację nazwaną „zmień powietrze”, dzięki której mieszkańcy mogą przesyłać zdjęcia i komentarze na temat źródeł zanieczyszczenia.

06.11.2016 14:30