Poziom zanieczyszczenia w Pekinie wzrósł w czwartek do odczytów ponad 20-krotnie większych od zalecanych wartości, na co wpływ ma panująca nad Chinami cyrkulacja powietrza. Gigantyczna inwersja sprzyja osiadaniu zanieczyszczeń tuż przy powierzchni ziemi, co może powodować poważne problemy zdrowotne wśród osób mających problemy z układem oddechowym – informuje AFP.

Poziomy najmniejszych i najbardziej stałych cząstek PM2,5, o średnicy kilku nanometrów, oscylują na poziomie 568 mikrogramów na metr sześcienny – podała w godzinach popołudniowych w specjalnym komunikacie amerykańska ambasada w Pekinie. Jeszcze niebezpieczniejszy odczyt zanotowano we wschodniej części miasta i wynosił 631 mikrogramów na metr sześcienny.

Według Światowej Organizacji Zdrowia maksymalna wartość pyłu zawieszonego PM2,5 nie powinna przekraczać 25 mikrogramów na metr sześciennych.

Chiny przez lata zmagają się z nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza, co wynika z ogromnego wykorzystania węgla do produkcji energii elektrycznej. W Pekinie przez większą część roku odnotowuje się duszący w gardle gęsty smog, a emisja cząstek stałych skacze daleko poza zalecane limity.

Zjawisko to wydaje się być najsilniejsze w zimie, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie. Tymczasem specjaliści ostrzegają, że sytuacja w najbliższych dniach może się pogorszyć. Bezwietrzna, wyżowa aura sprawi, że zanieczyszczenia będą się szybko rozprzestrzeniać na inne tereny, stanowiąc zagrożenie dla kilkudziesięciu milionów ludzi.

Szczytowe poziomy zaczęły się stopniowo zmniejszać późnym popołudniem, choć nadal stanowią poważne niebezpieczeństwo. Sytuacja powtórzyła się jak dwa lata temu, kiedy wartość PM2,5 w Pekinie osiągała niekiedy 1000 mikrogramów na metr sześcienny, co stanowi 40-krotną normę ustanowioną przez WHO.

Choć mieszkańcy skarżą się na portalach społecznościowych ws. złej jakości powietrza w Chinach, rząd zobowiązał się jedynie do ograniczenia emisji gazow cieplarnianych do roku 2030, co sugeruje, że będą one rosły przez najbliższe 10 lat. W zeszłym roku władze Chin zaostrzyły wysokość sankcji dla trucicieli środowiska.
Z badania opublikowanego na początku 2015 r. wynika, że w 2014 r. średnie stężenie PM2,5 wynosiło 85,9 mikrogramów na metr sześcienny – to ponad trzykrotna zalecana wartość WHO, choć wielkość zanieczyszczeń ogółem była niższa niż w 2013 r. – podaje AFP.

15.01.2014 19.33