Wyciekł projekt nowego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Według naukowców globalne ocieplenie już przyszło i już teraz powoduje ogromne zniszczenia, a tendencja wzrostu temperatury może być nieodwracalna – donosi Associated Press.
Emisja gazów cieplarnianych wyjątkowo niebezpieczna
Wiadomości pochodzą z końcowego 127-stronicowego raportu, który podsumowuje wyniki trzech gigantycznych dokumentów wydanych w ciągu ostatniego roku przez Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC). AP zauważa, że ​​w nowym raporcie nie ma wielu dodatkowych informacji, lecz są one napisane prostszym językiem niż poprzednie wersje i próbuje połączyć raporty z innych dyscyplin naukowych, zajmujących się problemami spowodowanymi przez spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz.
„Dalszy ciąg emisji gazów cieplarnianych spowoduje dalsze ocieplenie i długotrwałe zmiany klimatyczne, co zwiększa prawdopodobieństwo poważnych, nieodwracalnych skutków zarówno dla powierzchni ziemi, dla ludzi, jak również ekosystemów” – czytamy w raporcie. Końcowa część raporty zostanie opublikowana po tym, jak rządy państw oraz naukowcy go przeanalizują – linijka po linijce – na konferencji klimatycznej w Kopenhadze w październiku br. – informuje AP.
Globalne ocieplenie wzmaga występowanie ekstremalnych zjawisk
W zależności od okoliczności i wartości, „obecnie obserwowane skutki mogą już być uważane za niebezpieczne” – podkreślają autorzy. Raport wspomina także, że wraz ze wzrostem temperatury następuje zwiększenie poziomu morza w wyniku topniejących lodowców, a globalne ocieplenie przede wszystkim wzmaga występowanie ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, do ktorych zaliczamy susze i powodzie.
Zmiany klimatu – o czym wspominano już w innych raportach – prowadzą do zaostrzenia globalnych konfliktów i problemów uchodźców oraz mogą stanowić barierę dla produkcji żywności. Z kolei zakwaszenie oceanów, spowodowane pochłanianiem przez światowe morza dwutlenku węgla, szkodzi życiu morskiemu.
Jeśli emisja gazów cieplarnianych pozostanie bez zmian ” ryzyko zmiany klimatu będzie wysokie lub bardzo wysokie pod koniec XXI wieku” – dodaje raport.
Nie uda się utrzymać limitu
W roku 2009 kraje na całym świecie wyznaczyły sobie cel ograniczenia globalnego ocieplenia do około 2 stopni Celsjusza powyżej obecnych poziomów. Jednak autorzy raportu uważają, że limitu nie da się utrzymać. Ograniczenie ocieplenia jest możliwe, ale wymaga to radykalnych i szybkich cięć emisji dwutlenku węgla.
Raport wskazuje, że jeśli świat nie zdecyduje się na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, jest prawdopodobne, że w połowie stulecia temperatura wzrośnie o około 2 stopnie w porównaniu do średniej z lat 1986-2005. Na tym jednak nie koniec – pod koniec stulecia Ziemia ociepli się o dodatkowe 1,7 stopni Celsjusza.

28.08.2014 15.28