Nowa analiza danych satelitarnych odkryła związek między pyłem znad północnej Afryki i zachodniej Azji a silniejszymi monsunami w Indiach. Badanie wskazuje, iż piasek obecny w powietrzu pochłania światło słoneczne na zachód od Indii, ogrzewając powietrze i wzmacniając przepływ wilgotnych mas powietrza na wschód. Powoduje to więcej opadów monsunowych w Indiach – czytamy na łamach phys.org.
Piasek wpływa na pogodę
Jeszcze do niedawna naukowcy nie wiedzieli, jak naturalne cząstki unoszące się w powietrzu wpływają na pogodę, a zwłaszcza na ilości opadów na Ziemi. Aby odpowiedzieć na pytanie, zespół badawczy postanowił wykonać szereg skomplikowanych modeli, starając się dowiedzieć, jaką rolę odgrywa piasek znad północnej Afryki i zachodniej Azji na powstawanie i intensywność monsunów w Indiach.
W ciągu roku występują tam dwa typy monsunów – letni przynoszący powodzie oraz zimowy – cechujący się słoneczną bezdeszczową pogodą. Zdaniem naukowców, którzy opublikowali swoje badania 16 marca br. na łamach Nature Geoscience, uważają, że pył może wpływać na siłę monsunów, a zwłaszcza na intensywność opadów.
Im więcej zanieczyszczeń, tym większe opady
V. Vinoj z Indyjskiego Instytutu Technologii w Bhubaneswar chciał zbadać korelację między występowaniem większych ilości cząstek w Afryce Północnej, Azji Zachodniej i Morzem Arabskich na silniejszy monsun pojawiający się w tym samym czasie w Indiach. Zespół postanowił sprawdzić i ustalić, w jaki sposób aerozole mogą wpływać na siłę opadów. Naukowcy wykorzystali model o nazwie CAM5, koncentrujący się na analizowanym obszarze. W obliczeniach uwzględniono m.in. występowanie naturalnych zanieczyszczeń w powietrzu, jakimi są: kurz, piasek i sól morska. Okazało się, że im więcej aerozoli pojawiało się na zachodzie obszaru, tym generowały silniejsze opady na wschodzie. Następnie „wyłączano” wkład każdego z rodzajów zanieczyszczeń i sprawdzano jego rolę w kształtowaniu się monsunów.
Pył absorbuje światło słoneczne, transportując więcej wilgoci
Zdaniem naukowców kurz może absorbować światło słoneczne, która dociera do powierzchni, ogrzewając powietrze w górnych warstwach atmosfery. Dzięki temu wilgotne masy powietrza z tropików wędrują na północ, co przyczynia się do wzmocnienia wiatru. W ten sposób wilgoć zostaje transportowana znad Morza Arabskiego do Indii. Chociaż pył odgrywa gigantyczną rolę w umacnianiu monsunów, to jednak nie bez znaczenia pozostaje wiele innych procesów, mających wpływ na warunki klimatyczne tamtejszego regionu. Na siłę monsunu wpływają m.in. różnice temperatur między lądem a oceanem, globalne ocieplenie, sposoby użytkowania gruntów oraz zanieczyszczenia.
„Siła monsunów maleje na przestrzeni ostatnich 50 lat” – stwierdzają naukowcy.

17.03.2014 12:43