National Weather Service podał ranking najlepszych modeli numerycznych, z którego jednoznacznie wynika, że GFS oraz GEM są aktualnie najdokładniejszymi superkomputerami na świecie. A z którego najlepiej nie korzystać? Poznajcie wyniki.
ECMWF i UKMO najsłabsze
W rankingu najlepszych globalnych modeli numerycznych w 2005 r. dominował ECMWF, co było przedmiotem zazdrości ze strony NCEP, którzy nie osiągali tak świetnych wyników jak Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych. Rok ten był jednocześnie rokiem świetności dla ECMWF, gdyż sprawdzalność tego modelu z roku na rok systematycznie się obniża. Szczególnie słabą jakością wyróżniają się prognozy powyżej 120 godzin, które w 2012 roku osiągały ledwie 35 procent sprawdzalności.
Jeszcze gorzej wygląda sprawa z brytyjskim UKMO, który z kolei od zawsze był i jest do tej pory najgorszym modelem krótko- i średnioterminowym w Europie. Prognozy do 48 godzin sprawdzają się w 70 procent, do 96 godzin – już tylko w 50 procentach, a te 120-144 praktycznie w ogóle się nie sprawdzają.
Równie słabym modelem okazał się NOGAPS, z którym pożegnano się w marcu 2013 r. NOGAPS przekształcił się w model NAVGEM, ale z pierwszych obserwacji wynika, że również nie jest to zbyt dobry instrument.
Świetne wyniki GFS i GEM, dogania ich JMA
Poprawiła się sprawdzalność kanadyjskiego modelu GEM oraz japońskiego JMA. Ten pierwszy osiąga lepsze wyniki od ECMWF-a (sprawdzalność prognozy >144 godzin waha się w granicy 50 procent). Także japoński JMA znacznie się poprawił w porównaniu do rankingu z 2005 roku. Aktualnie znajduje się na czwartej pozycji pod względem sprawdzalności ze średnią około 35 procent dla prognoz średnioterminowych.
Najlepszym w 2012 roku okazał się amerykański globalny model GFS. Jakość prognoz do 144 godzin wprzód jest dwa razy lepsza niż ECMWF, zwłaszcza dla Europy, Azji i Afryki Południowej.
Jeśli chodzi o modele krótkoterminowe, to najgorszy okazuje się NAE, co zresztą przekonaliśmy się niejednokrotnie. Istnieje podejrzenie, że za jego słabe wyniki odpowiada brytyjski UKMO, z którego pobierane są dane do przygotowywania prognozy. Najdokładniejszy jest za to bazujący na GFS-ie WRF. Jego sprawdzalność dla prognoz krótkoterminowych (do 72 godzin) wynosi 85 procent, co oznacza, że jest dużo lepszy niż na przykład model UM ICM-u, który taką sprawdzalność osiąga w prognozach sięgających 36 godzin.

20.06.2013 18:21